Ree

Etbos

Land: 

Dit is een gebied met kleine en iets groteren bosjes met daartussen weiden en akkers. 

's Ochtends vroeg kan je hier heel gemakkelijk reeën zien en fotograferen, ze lopen dan namelijk gewoon rond op de velden, in de bossen en op de wegen.

 

Mijendel

[title]
Land: 

Onder de rook van Den Haag tussen Scheveningen en Wassenaar ligt het duingebied Meijendel. Dit waterwin- en natuurgebied bestrijkt 6 kilometer kust en is ongeveer 3 kilometer diep.

Landgoed Schoonheten

Land: 

Een traditioneel landgoed met bospercelen voor houtkap. Ook zijn er omliggende landbouwbedrijven. Tussen het landhuis en het Overijssels kanaal ligt een meer open gedeelte van het landgoed met graslanden waar minder intensief melkvee op graast. Dit ruige landbouw gebied is een gevarieerd landschap met houtwallen en ruigten. Het gebied is rijk aan ree wild.

Boetelerveld

Land: 
Inhoud syndiceren