Landgoed Schoonheten

Land: 

Een traditioneel landgoed met bospercelen voor houtkap. Ook zijn er omliggende landbouwbedrijven. Tussen het landhuis en het Overijssels kanaal ligt een meer open gedeelte van het landgoed met graslanden waar minder intensief melkvee op graast. Dit ruige landbouw gebied is een gevarieerd landschap met houtwallen en ruigten. Het gebied is rijk aan ree wild.

Schiermonnikoog

Land: 

Schiermonnikoog (of kortweg Schier) heeft drie verschillende biotopen met elk hun eigen flora. De gebieden zijn te onderscheiden in duinen, kwelders en bossen. Het eiland is ook erg aantrekkelijk voor vogelaars. Vooral op de kwelders vind je ze. Kwelders zijn landen die alleen bij erg hoog water onderlopen en daarom begroeid zijn.

Eexterveld

Land: 

Het gebied word begraasd door schotse hooglanders en is een mix tussen een nat blauwgrasland en droge heide. Door het gebied stroomt een riviertje die zich in het naastgelegen bos ontspringt.  Doordat het er erg nat is komen er vele soorten libellen voor. Ook vind je er met mooi weer veel vlinders waaronder het icarusblauwtje en zelfs het veenhooibeestje.

Nationaal park de Drentsche Aa

Land: 

De Drentsche Aa in de enige beek in Nederland die zijn oorspronkelijk meandering heeft behouden. Het gebied heeft vele bossen, heidegebieden en mooie blauwgraslanden. In het voorjaar (mei en juni) zijn de velden paarsgekleurd van de vele orchideen. 'S morgens vroeg zijn er in het voorjaar veel reeen te vinden in de graslanden langs de stroompjes.

Oostvaardersplassen

Land: 

Normaal worden dode dieren in de natuur opgeruimd maar in de Oostvaardersplassen niet. Het relatief nieuw gebied bevind zich in Flevoland in Nederland. Jammergenoeg is slechts 10% van het gehele gebied vrij toegankelijk maar d.m.v. van excursies van plaatselijke natuurbeheerders kan de rest bezocht worden.

Boetelerveld

Land: 
Inhoud syndiceren