Kip verscherpen

[title]
Het eindresultaat van deze manier van verscherpen is een sterkere verscherping zonder nadelen als duidelijkere ruis en halo's.
Een Foto verscherpen.
Een foto verscherpen kan eigenlijk alleen goed als je vanuit RAW werkt. In een jpg zijn al te veel artifacts, verscherpte ruis en halo's aanwezig. Dit artikel gaat over verscherpen en net een stukje verder. We gaan verscherpen met unsharp mask. En niet op een zachtzinnige manier maar vol met de botte bijl. Eerst maken we lagen aan. De onderste laag bevat de originele file zoals we hem uit RAW hebben gehaald. (En daar al geoptimaliseerd hebben voor Photoshop.) Boven deze laag staat de laatste bewerking. In dit geval zijn alleen niveaus ingeregeld. Boven deze laag komen twee verscherpingslagen. De bovenste laag gaan we vol op 500% verscherpen. 500% betekent dat het contrast tussen beide zijden van het verscherpingsvlak maximaal is. Zeg maar zwart/wit in plaats van een donkere en lichte versie van de kleur op het scheidvlak. De breedte van het vlak nemen we 1 pixel. Als het goed is zie je nu dat de ruis een stuk beter zichtbaar wordt. Om dat te onderdrukken gaan we in het onderste balkje het kleurverschil voordat verscherpt wordt instellen op 5, 10, of 15. Ruiskleuren hebben minder kleurverschil dan beeldvormende kleuren en zo schakelen we ruis dus uit. (In de verscherping.)

Sterke verscherping
Helaas zijn nu ook een hoop witte randen tevoorschijn gekomen. Deze gaan we nu verwijderen. Dat doen we door er voor te kiezen alleen maar de delen die donkerder, (dan de oorspronkelijke, onderliggende, laag), zijn geworden in deze laag te tonen.
Donkerder kiezen
Is het effect nog te sterk dan kan je opnieuw verscherpen met aangepaste waarden of bijvoorbeeld de dekking van de laag aanpassen.
Vervolgens passen we de andere verscherpingslaag aan.

Van deze laag gebruiken we wel de lichtere accenten. Maar we willen niet dat eventueel toch zichtbaar meeverscherpte ruis een nog duidelijker kleurverschil laat zien. Daarom nemen we in deze laag alleen de lichtsterkte mee.

Nu kan je eventueel de lagen samenvoegen en de foto opslaan.
Deze handelingen zijn in Photoshop op te slaan als een soort filmpje in handelingen. Heb je voor jezelf bepaald hoe je jouw foto's wilt bewerken doe dit dan in één keer inclusief opslaan en neem het op. Voor standaard massawerk kan je dit filmpje automatisch afspelen op de betreffende RAW files en heb je met weinig werk toch mooie jpg's. (Mooier dan zomaar uit de camera.)

Hoesdabewerkt overzicht